• Тест для 7 класу, який включає питання по темі "Алгоритми з повторенням" і "Алгоритми з розгалуженням". Складається із 10 питань.

 • Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки. Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі. Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі. Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі. Інструктаж з  Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів.  

 • Тест створений для уроку тематичного оцінювання за темою " Мережеві технології та Інтернет". 

 • Тест - контроль для учнів 5 класу з теми "Пошук відомостей у мережі Інтернет."

 • Тест - контроль для учнів 6 класу з теми "Поняття комп'ютерної графіки"

 • Тест призначений для перевірки знань учнів 7 класу з інформатики з теми "Алгоритми з повтореннями і розгалуженнями". Тест складений до підручника Й. Я. Ривкінд

 • Тестування для учнів 9 класу за темою "3D-графіка" (робота з програмою Blender)

 • Тест з інформатики для перевірки знань з теми "Комп'ютерні віруси" учнів 9 класу

 • Узагальнюючий тест по завершенні вивчення теми "Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями"

 • Тест з інформатики. Тема "Табличний процесор". Питання будуть стосуватись практичних і теоретичних робіт. Тест містить питання, які потребують декілька відповідей, введення текстових або числових відповідей тощо.

 • Підсумковий тест з інформатики для контрольної перевірки знань з теми "Мультимедіа" учнів 6 класу

 • Тест - контроль для учнів 5 класу з теми "Комп’ютери та їх різновиди. Складові комп’ютерів та їх призначення."