• Розраховано на учнів початкової школи для перевірки знань таблиці множення, рекомендовано для учнів 4-го класу при підготовці до 5 класу.

 • Тест складається із 12 запитань на внесення числа. Даний тест рекомендується проходити після вивчення теми "Координатний промінь". Математика 5 клас

 • Тест підходить як для тренування при вивченні таблиці множення, так і для перевірки вже вивченої таблички. Може бути використаний і учнями молодших класів, і в 5 класі для повторення та перевірки засвоєних в молодшій школі знань таблички множення.

 • Тест-контроль знань учнів вивчення відсотків у 5 класі. Тест містить 9 завдань, 6 з яких на 1 бал, а 3 завдання по 2 бали.

 • Тест на перевірку засвоєння учнями 5 класів початкових знань відсотків. Рекомендується проводити в кінці першого уроку вивчення відсотків. Розрахований максимум на 10 хвилин.

 • Тест для перевірки вмінь учнів записувати натуральні числа цифрами в межах мільярда

 • Тест-контроль знань учнів вивчення відсотків у 5 класі. Тест містить 9 завдань, 6 з яких на 1 бал, а 3 завдання по 2 бали.

 • Тест допоможе швидко перевірити знання таблиці множення на 6, 7, 8, 9. Підійде також і для тренувань в процесі її вивчення. Може бути використаний у 4 класі, а також у 5 класі для повторення.

 • Тест на превірку знань із даної теми містить 9 завдань. Перші 7 завдань на знаходження середнього арифметичного двох або трьох чисел. Кожне таке завдання оцінюється у один бал. Восьме завдання - задача на знаходження середнього значення. Оцінюється у два бали. 9 завдання - на знаходження середньої швидкості. Оцінюється у три бали.

 • за підручником «Математика-5» (автори А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір, "Гімназія", 2018) Ділення з остачею Розв’язування задач і вправ

 • Тест розрахований на учнів 5 класу для перевірки вміння ділити двоцифрове число на одноцифрове в межах таблиці множення. Рекомендується провести перевірку на початку навчального року.

 • Математика5 клас. Тест-контроль знань учнів по темі округлення натуральних чисел та десяткових дробів.

 • Тренувальний статистичний  тест з математи для учнів 5 класу з розділу  "Десяткові дроби". Номер тесту  М_5.3.1.  Версія 18v1.  

 • Тест на знаходження середнього арифметичного та середнього значення величин. Математика 5 клас.

 • Тест можна використати для поточного оцінювання. Він містить завдання на вибір однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності і вписування відповіді.

 • Тест можна використати для поточного оцінювання. Тест створений до підручника Істер О.С. Математика 5 клас

 • Тест з математики (5 клас) для перевірки вмінь учнів записувати десяткові дроби, 

 • Самостійна робота, яка дасть можливість вчителю діагностувати стан вивчення теми. Містить 12 питань.

 • Формули 5 клас

  16.10.2019 155 0

  за підручником «Математика-5» (автори А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір, "Гімназія", 2018) Ділення з остачею Розв’язування задач і вправ

 • Ділення 5 клас

  14.11.2019 146 3

  за підручником «Математика-5» (автори А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір, "Гімназія", 2018) Ділення з остачею Розв’язування задач і вправ

 • за підручником «Математика-5» (автори А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір, "Гімназія", 2018) Ділення з остачею Розв’язування задач і вправ

 • Тестова робота для учнів 5 класу по темі "Множення. Переставна, сполучна та розподільна властивості множення"

 • Даний тест може бути використаний як підготовка до самостійної або контрольної роботи з теми: "Десяткові дроби" (5 клас)

 • Тест з теми "Множення десяткових дробів" (5 клас) направлений на перевірку засвоєного матеріалу