• Тест на  перевірку вміння застосовувати похідну для дослідження функцій: зростання, спадання функції; екстремуми функції;найбільше і найменше значення функції на відрізку. Використовувати для перевірки знань з теми.

 • за підручником «Математика-5» (автори А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір, "Гімназія", 2018) Ділення з остачею Розв’язування задач і вправ

 • Тест-контроль після вивчення теми "Паралельність прямої і площини". Тест розрахований на 15 хвилин.

 • Тест-контроль знань учнів означень синуса, косинуса та тангенса гострого кута прямокутного трикутника.

 • Повторення основних властивостей трикутників та їх елементів. Підготовка до ЗНО або ДПА в 9 класі

 •   О. С. Істер 2013 рік.Завдання відрізняються між собою за формою та рівнем складності

 • Тест для учнів 5 класу на тему "Середнє арифметичне". Максимальна кількість балів за проходження тесту - 12 балів. Уважно читайте завдання. Успіхів!

 • Тест на перевірку знань теми "Ознаки рівності трикутників" та рівень підготовки учнів до контрольної роботи. Тест містить 8 завдань: три завдання на вибір однієї правильної відповіді (оцінюються в один бал), інші на введення числа без одиниць вимірювання.

 • Тест для перевірки знань з теми "Квадратне рівняння. Теорема Вієта. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі". 

 • Тест для підготовки до ЗНО з математики за темою "Початкові поняття планіметрії"

 • Повторення видів чотирикутників та їх найпростіших властивостей. Для підсумкового оцінювання в 9 класі (середній рівень) або підготовки до ЗНО. 

 • Повторення основних властивостей чотирикутників. Для підготовки до ЗНО (11 клас) та ДПА (9 клаc). Можна використовувати для перевірки знань при вивченні теми у 8 класі. Достатній рівень

 • Тест для підготовки до ЗНО. В завданнях розглядаються елементарні властивості радикалів.

 • Вправи для усного обчислення значень логарифмічних виразів з коментарями. Завдання на вписування правильної відповіді.

 • Тест на перевірку знань і вмінь знаходити координати точки на площині. 

 • Завдання на виконання дій множення, ділення та піднесення до степеня одночленів. Повторюється поняття степеня з від'ємним показником, дії над степенями та радикалами