• Тест, орієнтований на пізнання ваших інтересів, важливих для вибору професії, спеціальності, посади. Будь-яка вибрана вами відповідь свідчить про ті чи інші ваші уподобання. Намагайтеся якомога рідше вибирати другий варіант («важко відповісти»), оскільки це може знизити точність отриманих результатів.

 • Е.А. Клімовa ДДО

  13.03.2021 5975 30

  Диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) Є.О.Клімовa Методика призначена для відбору на різні типи професій відповідно до класифікації типів професій Є.О.Клімова. Можна використовувати при профорієнтації підлітків та дорослих.  

 • У тесті — 32 судження. На них є чотири варіанти відповіді. За сумою балів можна визначити рівень своєї самооцінки.

 • Схильність до будь-якої професії допоможе визначити психотип людини. Цей тест підбирає комбінацію особистих факторів людини, через що можно передбачити сильність до певної сфери діяльності, стилю його дій, характер рішень та інші особливості, що дозволяють йому відчувати себе комфортно й впевнено. 

 • Бути підлітком — дуже складно: ніяк не вгадаєш, що про Тебе думають інші. Може, Ти перебільшуєш свої недоліки? А може, навпаки — надто високої думки про себе? Пропоную тест, який допоможе визначити, чи правильна у Тебе самооцінка!

 • Синдром емоційного вигорання досить поширений в сучасному суспільстві. Наш темт життя, бурхливе зростання і проникнення технологій та інтернету і всі сфери роботи та інші проблеми сьогодення (включаючи каратинні умови, та глобальні світові труднощі) все це призводить до збільшення стресів та напруженості. Особистість людини – досить цілісна і стійка структура, і їй властиво шукати шляхи захисту від деформації. Одним із способів такого психологічного захисту і є синдром емоційного вигорання. Але він може призвести до більших проблем, включаючи невротичні розлади і хронічні захворювання з тривалим перебігом. Саме тому дуже важливо вчасно зрозуміти та виявити його симптоми, та попередити його подальший розвиток. 

 • Важливо  пройти і  цей тест також. Для екстравертів характерні відкритість у спілкуванні, імпульсивність, поверхневість, різноманітність  та велика кількість соціальних зв`язків. Інтроверти ж – спокійні, неохоче взаємодіють в соціумі, мовчазні, ригідні. Хочете дізнатись про себе більше? Пройдіть тест  онлайн і одразу отримайте результат!   Почнемо?

 • Опитувальник призначений для вивчення адаптаційних можливостей військовослужбовців на основі оцінки деяких соціально-психологічних і психологічних характеристик особистості, що відображають інтегральні особливості психічного і соціального розвитку. БОО „Адаптивність” використовується для вирішення задач визначення рівня стійкості до бойового стресу. У даному додатку використовується нова версія БОО „Адаптивність-200”, що містить 200 питань. Крім традиційних шкал: ПР (психічна регуляція), КП (комунікативний потенціал) і МН (моральна нормативність) до даної версії опитувальника увійшли додаткові шкали ВПС (військово-професійна спрямованість), ДАП (схильність до девіантних форм поведінки) і СР (суїцидальний ризик).

 • Опис Тест для визначення професійних нахилів школярів старшої школи.За 15 хв ви зможете отримати відповідь на своє запитання: "Ким я хочу стати" і "Куди мені вступати".Крім того отримаєте підказку, в яких саме вузах навчають обраній професії і які предмети ЗНО потрібно для вступу.

 • Тип темпераменту є вродженою особливістю нервової системи людини. Зазвичай, протягом життя він залишається незмінним (не плутайте темперамент із характером). Визначивши тип темпераменту людини, можна розповісти про швидкість виникнення психічних процесів індивіда та їх інтенсивність, про силу емоцій людини та це ще не всі характеристики. Щоб визначити свій тип темпераменту – пройдіть тест. Точність результату залежить від того, наскільки ви будете чесні із собою. Коротка характеристика по кожному із типипів темпераменту знаходиться в результатах тесту.

 • Шкала депресії Бека - це класичний опитувальник, що складається з 21-го питання, на які потрібно вибрати 1 варіант відповіді з 4-х. Вибирати потрібно те висловлювання, яке найкраще описує ваше самопочуття протягом останніх двох тижнів, включаючи сьогоднішній день.Точний результат можна отримати на консультації у психолога: https://holdyou.net/

 • Даний особистісний опитувальник призначений для діагностики та вивчення індивідуально-психологічних особливостей і характерологічних проявів осіб підліткового віку.

 • Цей тест дозволить нарешті визначити, хто ви - життєрадісний оптиміст, засмучений песиміст або мудрий реаліст.

 • Тест призначений для виявлення акцентуйованих властивостей характеру та темпераменту осіб підліткового, юнацького віку та дорослих. Акцентуація (лат. аccentus – наголос) — це крайні варіанти норми, коли окремі риси характеру надмірно посилені, тобто характеризуються особливою вираженістю, загостреністю, незбалансованістю. Це поняття введене відомим німецьким психіатром К. Леонгардом. Він вважав, що у 20–30% людей деякі риси характеру надмірно загострені (акцентовані), що при певних обставинах призводить до однотипних конфліктів і нервових зривів. При акцентуації характеру особистість стає вразливою не до будь-яких (як при психопатіях), а лише до окремого травмувального впливу, адресованого «місцю найменшого опору» цього типу характеру при збереженні стійкості до інших. Акцентувція характеру може бути виражена по-різному — розрізняють виражену й приховану (латентну) акцентуацію, яка може переходити одна в одну під впливом різних чинників, серед яких важливу роль відіграють особливості виховання, соціального оточення, професійної діяльності, фізичного здоров’я. Акцентуйовані особи не є патологічними, тобто вони нормальні. В них потенційно закладено як можливості соціально позитивних досягнень, і соціально негативний заряд.

 • Завдяки тесту ти отримаєш відповіді на запитання: ❔ ДЕ я знаходжуся зараз? ❓ КУДИ рухатися далі? ❔ ЯКА дорога чекає попереду? Проходь тест і йди назустріч своєму щастю! 🌟

 • Даний тест присвячений для визначення рівня вашої творчої уяви. Завдяки цьому тести, ми зможемо дізнатися наскільки у вас розвинута творча уява.

 • Стресостійкість – це визначена сукупність особистих якостей, що дозволяють переносити стресові ситуації без неприємних наслідків для особистої діяльності індивіда і оточення.  Стресотійкість забезпечує високу ефективність діяльності і зберігає здоров'я молодої людини.

 • ЯКІ ВИ БАТЬКИ?

  03.02.2020 6016 23

  Більшість із нас не закінчували педагогічний університет та не вчилися бути мамою і татом. «Гарні батьки» - визначення дуже умовне. Але чи часто ми замислюємося над тим, чи гарні ми батьки для наших дітей і чи виконуємо наші обов'язки?

 • При вступі до вищого навчального заклоду завжди сладкно визначитись за спеціальністю свого життя. Для тих хто ще не знайшов свій шлях ІТ спеціаліста ми розробили цей тест. Якщо виникли складнощі з вибором спеціальності цей тест допоможе тобі підібрати напрямок навчання

 • Тип мислення

  05.02.2021 2670 6

  Тип мислення - індивідуальний спосіб перетворення інформації. Знаючи свій тип мислення, можна прогнозувати успішність в конкретних видах професійної діяльності. Виділяють 4 базових типів мислення, кожен з яких володіє специфічними характеристиками: предметне, образне, знакове і символічне мислення. У даній версії опитувальника типи мислення уточнені, відповідно до наявних у вітчизняній психології, класифікаціями (предметно-дієве, абстрактно-символічне, словесно-логічне, наочно-образне).

 • Емоційний інтелект проявляється не лише в контролі емоційних реакцій задляособистої вигоди. Мова йде про прояви емоцій там, де це доречно. Самеемоції лежать в основі тієї щирості, яка заспокоює, переконує і надаєвпевненості. Коли це потрібно, вони запускають захисні реакцій: атакувати, завмерти чи тікати. Емоції необхідні, коли ми маємо впоратися, наприклад, зістрахом, зрештою вони є джерелом наших найбільших радощів.  Емоційно обізнані люди схожі на батьків для своїх емоцій: вони усвідомлюють, приймають, визнають потреби своїх емоцій, потураючи їм там, де ценеобхідно, заохочуючи їхню творчість і, в той самий час, утримуючи їх віднедоброго, деструктивного або зневажливого прояву. Продовжуючи метафору, емоційно обізнані люди не належать до тієї школи, яка вважає, що емоції слідпригнічувати, "бачити, але не чути", або до іншої школи, яка дозволила б"маленьким улюбленцям" вільно "проявляти себе" попри незадоволення абозанепокоєння інших.  Емоційному розумінню інших можна навчитись, посилаючись на абеткувласних емоцій. Якщо ви не товаришуєте зі своїми емоціями, вам буде важкоспіввідносити себе з іншими людьми та реагувати на них відповідним чином.

 • Тест життєстійкості є адаптацією англомовного опитувальника Hardiness Survey, розробленого американським психологом Сальваторе Мадді (Maddi) у 1984 році. Оригінальний варіант адаптації на російську мову був виконаний Д.А. Леонтьєвим, О.І. Рассказовою, який було скорочено і повторно валідизовано Є.М.Осіним і Рассказовою. Ця версія є скринінговим варіантом скороченої методики у адаптації Є.М.Осіна.

 • Этот тест создан для тех, кто хочет узнать свой тип отношений. Это достаточно познавательно и очень интересно:)

 • Стресостійкість - це здатність витримувати певні психофізичні навантаження та переносити стреси без шкоди для організму і психіки. Складно піддається коригуванню, якщо мова йде про реакцію на стрес. А ось стресор (джерело стресу) і / або постстрессову поведінку коригувати можна. Доктора Томас Холмс і Річард Райх (або Холмс і Раге, США) вивчали залежність захворювань (в тому числі інфекційних хвороб і травм) від різних стресогенних життєвих подій у більш ніж п'яти тисяч пацієнтів. Вони прийшли до висновку, що 151 психічним і фізичним хворобам зазвичай передують певні серйозні зміни в житті людини.

 • Руденко І.М., кандидат психологічних наук, доцент  

 • Який ви лідер?

  02.07.2020 2923 10

  Тест на виявлення вашого типу лідерства   За результатами тесту ви дізнаєтеся стиль лідерства, який вам близький, проте зазначаємо, що ми використовували лише одну з теорії класифікацій лідерства.

 • Пам'ятайте, від щирості відповідей на питання залежить точність тесту.

 • Тест призначений для експрес-діагностики рівня самооцінки особистості

 • Місток над прірвою - це опитувальник для знаходження життевих ресурсів. або інтегративна багатовимірна модель BASIC Ph - інструмент, який допомагає знайти ресурси для кожного, дає знання про цінності ресурсів і, як наслідок, сприяє розвитку стійкості. Ізраїльський психолог Мулі Лахад (Mooli Lahad) прийшов до висновку, що зазвичай долати стрес і кризу допомагають В (belief and values) - віра (переконання), А (affect and emotions) - почуття, S (sociability) - соціалізація (підтримка родини, групи, друзів), I (imagination and creativity) - уява, C (cognition and thought) – мислення (когніції, думки), Ph (physiological activity) - фізичне (тіло, вправи). Всі використовують ці ресурси, однак часто користуючись активно одним-двома ресурсами, не враховують інші. Простий і невеликий тест допоможе дізнатися які ресурси є провідними саме для вас, а які ви використовуєте менше.  Для розвитку стійкості важливо усвідомлювати свої сильні сторони і стратегії так само, як і розвивати пасивні. Наприклад, якщо для вас важливо точно оцінити ситуацію, зібравши максимум інформації, ви полюбляєте завжди діяти за добре перевіреним планом, часто тренуєте себе, займаєтесь самодисципліною і вам важливо мати реалістичний сценарій майбутнього, то це може свідчити про розвинутий когнітивний спосіб подолання стресу. Часто ті хто добре розуміється на раціональній оцінці ситуації забувають про свої емоції. Отже, якщо ви знаєте про таку свою сторону, то можливо прийшов час замислитись про те, як опанувати нову стратегію і покращити навички ділитися думками та тривогами з тими, хто поруч, згадати хобі, яке наповнює вас приємними емоціями, давати іноді собі волю плакати, говорити про свій сум і відкрито просити про турботу і емоційну підтримку близьких. Модель Мулі Лахада (розробник тесту) відкриває перед нами можливості побачити розмаїття джерел, де ми можемо черпати сили і натхнення щоб впоратись зі складнощами, а також демонструє нам безліч можливостей підсилювати себе і близьких. Ресурсів для відновлення достатньо, їх вистачить на всіх і вони доступні.

 • Креативність — це творчі здібності людини, що дозволяють створювати і втілювати в життя принципово нові ідеї. Креативне мислення має цінність в бізнесі, науці, культурі, мистецтві, політиці, – словом, у всіх динамічних життєвих областях, де розвинена конкуренція.

 • Воля — це такий набір людських характеристик, які дозволяють формувати мету і докладати зусилля щодо її досягнення. Сила волі — це здатність опановувати три вміння: «я буду», «я не буду» та «я хочу» — вони й допомагають вам досягти мети (або ж не вскочити в халепу).

 • Тест сприяє визначенню рівня особистої комунікативності. Він включає в себе 16 запитань та 3 варіанти відповідей до кожного запитання.

 • САМООРГАНІЗАЦІЯ — уміння людини так організувати свою діяльність, щоб найповніше реалізувати свій творчий потенціал за умов відповідної ситуації. Головною ознакою самоорганізованості є вміння налаштуватися на діяльність і підтримувати працездатний стан протягом тривалого часу без застосування вольових зусиль.

 • Мета : визначення психічного стану особистості (тривожності, ригідності, фрустрації, агресивності).

 •  МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Вам пропонується відповісти на запитання опитувальника, який містить 27 суджень, на кожне з яких дається три варіанти відповід  

 • Діагностика домінуючої перцептивної модальності С. Ефремцева служить для визначення ведучого типу сприйняття: аудиального, візуального або кінестетичного.

 • Американський психотерапевт Вірджинія Сатир розділила всіх людей на чотири типи особистості в залежності від мотивів, пріоритетів, поведінки. Це психотипи-домінанти (воїн, демонстратор) і психотипи-підстройки (аналітик, цілитель),  психотипи-раціонали (воїн, аналітик) і психотипи-емоціонали (демонстратор, цілитель). Ядро може знаходитись лише в одному психотипі, проте можуть бути переходи і в інші, в силу життєвих обставин. Тест допоможе виявити саме в якому психотипі знаходиться ядро. Хочете дізнатись який у Вас психотип? Вперед!

 • Тест на визначення психологічного насильства відносно тебе з боку партнера.

 • Якорі кар'єри», - це ціннісні орієнтації, соціальні установки, інтереси і т.п. соціально обумовлені спонукання до діяльності, характерні для певної людини. Кар'єрні орієнтації виникають в початкові роки розвитку кар'єри, вони стійкі і можуть залишатися стабільними тривалий час. При цьому дуже часто людина реалізує свої кар'єрні орієнтації неусвідомлено. Тест дозволяє виявити наступні кар'єрні орієнтації: професійна компетентність, менеджмент, автономія, стабільність, служіння, виклик, інтеграція стилів життя, підприємництво.

 • Батьки відіграють важливу роль у нашому житті . У психології одними із складних відносин вважаються саме відносини між батьками та підлітками.У цьому віковому періоді дитина не вміє ще контролювати свої емоції і може виходити з під контролю. Інколи між батьками та підлітком існує величезна стіна нерозуміння та помилок, але цю проблему можна вирішіти , якщо обидві сторони підуть назустріч один одному.  Цей тест допоможе зрозуміти наскільки у вашій родині є взаєморозуміння між вашими батьками та вами. Тест для дітей з 11-17 років

 • Дай відповідь сам собі! Та дізнайся  - "чи маєш ти здібності для підприємницької діяльності!

 • Психогеометрія – унікальна практична система аналізу особистості. Вона допомагає: Миттєво встановити форму (чи тип) особистості людини, яка Вас цікавить чи Вашу власну. Дати детальну характеристику особистих якостей і особливостей поведінки будь-якої людини на буденній, зрозумілій мові. Скласти сценарій поведінки для кожної форми особистості у типових ситуаціях.

 • Методика проводиться для дослідження людського характеру. Після відповідей на всі запитання за шкалою набраних балів Ви дізнаєтесь до якої із чотирьох груп, перелічених наприкінці тесту, Ви можете себе віднести.

 • Визначити ревнощі в стосунках й почати виправляти цю проблему – важливий крок для підтримки відносин. HoldYou підготували для вас невеликий тест, пройшовши який, ви можете визначити свій рівень ревнощів й краще себе проаналізувати. 

 • Лідер VS Керівник

  05.10.2017 4224 0

  Втановіть різницю між Лідером та Керівником Лідерство - компонент не тільки невід'ємний, а й незамінний. Адже його відсутність спричинює значні фінансові витрати й втрату конкурентоспроможності. Існує думка, що лідерство можна замінити чіткою системою контролю, покарань і заохочень. Але, коли немає лідерства жорсткіший контроль (контролювати доводиться, принаймні, частіше), більше часу йде на постановку завдання, гірший клімат у колективі - відбувається втрата ресурсів: часових і людських. Потрібні засоби, щоб найняти зайвого контролера або організувати службу контролю; плинність кадрів, породжена поганим кліматом у колективі, також відбивається на фінансовому стані організації. Усе це разом позначається на ефективності компанії, природно, не в кращий бік. Із цього можна зробити висновок, що лідерство є ключем до "ефективної організації й конкурентоспроможності в глобальному масштабі"

 • Мета: визначення рівня тривожності та ознак психічного напруження дитини

 • Для вибору професії важливу роль відіграє мотивація зробленого вибору, тобто, те, що спонукає Вас до дії. Визначити, що ж є мотивуючим чинником не так просто, як може здаватися на початку. Визначення мотивації – один із найважливіших етапів вибору професії, оскільки саме внутрішні мотиви задають напрям вибору і визначають його стратегію. Найчастіше домінуючим мотиваційним чинником є рівень зарплати (а точніше – доходів). Проте інші важливі чинники, такі як цікава робота, хороший колектив, зручне місце розташування, наявність інших додаткових переваг (службовий автомобіль, мобільний телефон і т.п.) не менш важливі. Тому тобі потрібно визначити, які домінуючи мотиви керують Вами при виборі професії.

 • Даний тест допоможе вам визначити, яка саме ви людина, і дасть розуміння того, чи заважає вам щось для налагодження контактів із людьми

 • Тест Кеттелла

  14.05.2022 197 0

  Емпатія складає ядро комунікації. У комунікативній діяльності вона сприяє збалансованості міжособистісних відносин, робить поведінку людини соціально обумовленою. Розвинена емпатія - одне із найважливіших чинників успіху у тих видах діяльності, які вимагають відчуття у світ партнера зі спілкування: у психології, педагогіці, мистецтві, медицині, журналістиці тощо.

 • Для вчителів, які завжди оцінюють свою роботу. Особисті дані для проходження тесту не потрібні. Прочитайте інструкцію та натисніть кнопку "Далі"

 • Тест Томаса-Кілмана — типи поведінки в конфлікті (адаптований Грішиною)

 • Радость — понятие намного более глубокое, чем счастье. Радость, гораздо объемнее счастья. Счастье нередко воспринимается как нечто зависимое от внешних обстоятельств. Радость от них не зависит. Нас, пожалуй, даже легче расстроить, но и порадовать легко. Мы просто начинаем острее ощущать происходящее. Но, открывая в себе умение радоваться жизни, мы учимся смотреть в лицо страданию, не озлобляясь. Страдание облагораживает. Переживая беды, мы не ожесточаемся. Залечивая душевные травмы, не чувствуем себя сломленными. Все люди стремятся к счастью, хотят радоваться жизни, но связывают это с внешними благами: деньгами, властью, престижным автомобилем, большим домом. Многие редко задумываются о главном источнике счастливой жизни, который находится внутри, а не снаружи. Даже источник физического здоровья стоит искать внутри. Радость охватывает все эти человеческие переживания, но продолжительная радость — как неизменное состояние бытия — ближе всего к «внутреннему сиянию», которое возникает от ощущения глубокого благополучия и доброжелательности к миру. Органы чувств доставляют мимолетное удовольствие, но оно преходяще и не может быть источником продолжительной радости. Буддистская пословица гласит, что стремящийся достичь счастья через чувственные наслаждения подобен тому, кто пьет соленую воду, пытаясь утолить жажду. Когда радость возникает на уровне ума, а не сенсорных стимулов, глубокое чувство удовлетворения остается с вами гораздо дольше. Бывает, даже круглосуточно! Именно поэтому я всегда говорю: уделяйте больше внимания радости и счастью ума. Это и есть истинные чувства. Когда вы счастливы на уровне ума, физическая боль уходит на второй план. Но если вы не испытываете радости и счастья на уровне ума, если в вас слишком много беспокойства, страха, от ментального неудобства не избавят даже физический комфорт и чувственные удовольствия. «Всегда говорю, что я всего лишь один из семи миллиардов. И ничем не отличаюсь. Я просто пытаюсь донести до людей, что главный источник счастья — здоровое тело и теплое сердце.» Далай-лама XIV, 2015 г.

 • Розлади харової поведінки - це не про їжу. Визначити схильність до них допоможуть питання, які охоплюють різні сфери вашого життя. Чи схильні ви до дієт-центрованого мислення, чи навпаки - у вас довірливі стосунки із своїм тілом?

 • Кожна людина прагне реалізувати себе як у особистому житті, так і у професійній сфері. Це закладено у ньому спочатку, і з дорослішання він шукає шляхи самореалізації. З погляду психології, самореалізація – здатність людини реалізувати потенціал, закладений у ньому природою, з допомогою певних дій. Щоб розібратися прямо зараз, наскільки ви на даному етапі реалізували себе в житті, достатньо відповісти на кілька простих питань психологічного тесту.

 • У кожної людини є 6 каналів подолання стресу, при цьому, з них домінуючими є лише кілька. З огляду на це, важливо розуміти свої сильні сторони і розвивати слабкі (пасивні) канали, тим самим посилюючи і збагачуючи свої ресурси. Який канал у Вас розвинутий краще інших, а які варто ще розвивати можна дізнатися, пройшовши Тест. Важливо пам’ятати, що немає правильного чи неправильного з вищеописаних, кожен має свої переваги та недоліки. При цьому, щоб поновити та збільшити сили та ресурси в ситуаціях, коли людина «вибита з колії» та втратила ґрунт під ногами, варто осмислити вже ті частини наших ресурсів, що є в наявності та зосередитися на ефективному їх використанні. Якщо ж людина відчуває себе у «глухому куті», варто звернутися до тих частин, які поки що не проявлені чи дуже слабкі.

 • Цей тест покаже хто Ви з персонажів СРСРського мультфільму "Крокодил Гена"!НЕ ОБРАЖАЙТЕСЯ ХТО З ПЕРСОНАЖІВ ВАМ ВИПАДЕ,ЦЕ ЛИШЕ ТЕСТ!

 • Пропонуємо вам дізнатися, який з вас співрозмовник, чи вмієте уважно слухати та знайти підказки у самих запитаннях по покращенню діалогу

 • Психологічний тест для вчителів розроблений для перевірки "Чи люблять Вас діти?"

 • Методика дозволяє визначити продуктивність запам'ятовування як комплексного показника рівня пам'яті.Інструкція: підготуйте папір, ручку і годинник із секундноюстрілкою. Вам буде запропоновано три завдання, які потрібно будевиконати за визначений час.

 • Саморозвиток – це постійна робота над собою, самовдосконалення і вироблення особистих якостей. У цьому процесі людина концентрується на своїх власних бажаннях і цілях і постійно видобуває все нові і нові знання для їх досягнення. Цей процес є основним для досягнення життєвого успіху.

 • Агов, учительська спільното! Ви ж чули вже про STEM? Мо, навіть вже впроваджуєте? Пропонуємо пройти тест і з'ясувати, наскільки ви у темі.

 • Мета: дослідження здатності до застосування вольових зусиль при подоланні перешкод.

 • тест пізнавальних здібностей людини, спрямований на визначення вашого рівня допитливості та засвоєння шкільної програми знань.

 • Методика «Шкала загальної прокрастинації» К. Лей (General Procrastination Scale (GPS), в адаптації Т.Ю. Юдєєвої, дозволяє визначати рівень вираженості прокрастинації у повсякденному житті.Методика складається з 20 тверджень, що стосуються відкладання справ «на потім» в різних обставинах.К. Лей визначає прокрастинацію як добровільне, ірраціональне відкладання намічених дій, незважаючи на можливий майбутній негативний ефект для особистості. Тобто, прокрастинація розглядається як диспозиційна, стійка риса особистості.

 • Пакет психодіагностичного інструментарію для суб’єкта навчальної діяльності в основній школі Методика діагностики структури навчальної мотивації школяра

 • Діагностика комунікативних та організаторських здібностей допоможе особистості самостійно оцінити наявний рівень розвитку цих здібностей та, за потреби, продумати шлях їхнього подальшого розвитку. 

 • Пам'ятайте, від щирості відповідей на питання залежить точність тесту.

 • Вибір фільму

  06.05.2019 2561 3

  В даний час знято безліч фільмів і справжньою проблемою стає вибір фільму для перегляду.Для вирішення цієї проблеми послужить  експертна система з підбору фільму, яка допоможе користувачеві швидко підібрати фільм для перегляду відповідно до заданих умов та побажань.

 • Мета –визначити ступінь власної готовності до ризику. Завдання – оцініть міру своєї готовності вчинити дії, про які Вас запитують утесті. Виберіть для кожного з запитань один із п’яти варіантів відповіді.

 • ,ми допоможемо вам вибрати нахил та обрати справді ту професію яку ви хотіли б собі в майбутньому

 • Учнівський колектив – могутній засіб формування особистості, але лише тоді, коли психологічний клімат в ньому позитивний, безконфліктний. Групова згуртованість є одним із найважливіших параметрів, який вказує на ступінь інтеграції групи, її згуртованість у єдине ціле. Дане опитування допоможе визначити індес згуртованості вашого колективу. 

 • Через терни до зірок. Цей вислів, котрий латинською мовою звучить  «Per aspera ad astra») походить з твору римського письменника і філософа І ст. н. е. Люція Аннея Сенеки «Несамовитий Геркулес»: «Шлях від землі до зірок — непростий». У переносному значенні виражає прагнення людини оволодіти таємницями природи, висотами науки. А як щодо намагання оволодіти таємницею своєъ власної природи, коли імпульсивне, темне, некероване стає зрозумілим та доступним для впливу? Адже розвиток людини - це перш за все рух до зірок власного Духу. "Є шлях, туман, тунелі, лабіринти, провалля, і надія, й знову шлях… А зорі — там десь, за межею зони. А зорі — там лиш, де немає тернів. А що без тернів зорі?" (О. Крекотень, Пам'яті Андрія Тарковського) Запропонований тест - то є спроба побачити та зрозуміти персональні налаштування проходження кризових ситуацій. Результати теста допоможуть усвідомити, як життєві виклики та їх подолання сприяють особистісному зростанню. Опитувальник посттравматичного зростання розроблений Р. Тадеші і Л. Калхаун, адаптований М.Ш. Магомед-Еміновим. Складається з 21 тверджень з шістьма можливими варіантами відповідей. Результати тесту розподілені за пʼятьма шкалами, що фіксують ваші власні орієнтири посттравматичного розвитку.

 • Короткий тест для визначення здатності до організаторської діяльності, ініціатичності вчителя за Туріщевою Л.В.

 • Пам'ятайте, від щирості відповідей на питання залежить точність тесту.

 • Вважається, що здатність особистості до вибору професії пов’язана зі здатністю до прийняття рішення, з усвідомленням професійної мети та способів її досягнення через професійне самовизначення, тому вибір професії – це вольовий акт. Пропонуємо тобі дослідити вольову організацію твоєї особистості.

 • Мислення - пізнавальний процес, що характеризується узагальненим і опосередкованим відображенням дійсності. Мисленням ми користуємося тоді, коли не можемо отримати інформацію, спираючись на роботу тільки органів почуття. У подібних випадках доводиться отримувати нове знання за допомогою мислення, вибудовуючи систему умовиводів. Так, глянувши на термометр, що висить із зовнішньої сторони вікна, ми дізнаємося, яка температура повітря надворі. Для того щоб отримати ці знання, не обов'язково виходити на вулицю. Побачивши як сильно гойдаються верхівки дерев, ми робимо висновок, що надворі вітряно.   Який тип мислення властивий саме вам: образний, - який задіює ваші творчі задатки та увагу чи практичний, - який потребує перевірки практикою, доповнення знань практичними надбаннями.

 • Щоб довідатись про свій творчий потенціал, уважно прочитайте запитання і виберіть одну відповідь.

 • Інтернет-залежність - один з видів поведінкових залежностей, який проявляється в нав'язливому постійному прагненні увійти в Інтернет і втрати суб'єктивного контролю за його використанням.

 • Данный опросник производит диагностику состояния огрессии челловека что его проходит. Опросник включаэт в себя 56 утверждений  на котрые нужно ответить "да" или "нет" на основе понимания себя, своей реакции на других или на те или иные события. Из ответов будет создаваться несколька шкал - физической агрессии, косвеной агресии, раздражения, негативизма, оюида, подозрительность, вербальная агресиия и чувство вины. Из результатов которых позже можно узнать индекс враждебности и индекс агрессивности. При составлении опросника использовались следующие принципы: вопрос может относиться только к одной форме агрессии. вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей степени ослабить влияние общественного одобрения ответа на вопрос

 • Психологічний тест завдяки якому Ви можете визначити свій рівень "сили волі"

 • Решітка менеджменту – це теоретична матриця, яка визначає типологічні методи і способи управління, які використовують керівники усіх рівнів для врегулювання внутрішньогрупових взаємодій.По суті – це концепція, розроблена американськими фахівцями в теорії менеджменту Р. Блейком і Дж.С. Мутон, яка допомагає знайти найбільш ефективні прийоми управлінського впливу на діяльність організації.Решітка менеджменту дає відповіді на питання: – Який він – ідеальний керівник?– Що таке компромісний менеджмент?– Що важливіше – цілі діяльності або інтереси найманих працівників?– Як знайти «золоту середину» між такими стратегічними лініями як "виробничий процес" і персонал? Містер Блейк, створивши теорію «про золоту середину», створив також спеціальну схему для наочної демонстрації. Ця схема являє собою грати у вигляді 81 квадрата – 9 горизонтальних рядків і 9 вертикальних стовпців.Пройшовши тест, ви зможете побачити, в якому з 81 «квадратиків» місце вашого конкретного стилю управляння, і до якого з 5 головних «типажів» він більш дотичний. Цей тест можна також запропонувати колегам, котрі добре знають керівника - підлеглим або вищому кервництву. Бажано, аби було не менше 5-6 таких "експертних оцінок". Тоді можна порівняти самооцінку кервника та оцінку його стилю діяльності іншими колегами.

 • Що таке самооцінка? Це те, як людина оцінює себе, свої можливості, вчинки. Ми постійно порівнюємо себе з іншими, і на основі цього порівняння виробляємо думку про себе, про своїх можливостях і здібностях, рисах свого характеру і людські якості. Так поступово складається наша самооцінка. Адекватна самооцінка дозволяє людині співвідносити свої сили із завданнями різної труднощі та вимогами оточуючих. Неадекватна (занижена або завищена) деформує внутрішній світ, заважає гармонійному розвитку.

 • Для людини важливий, як правило, не тільки продукт діяльності, а й те, наскільки вона задоволена або незадоволена цим продуктом, задоволена або незадоволена процесом діяльності, відносинами між її учасниками.  Під задоволеністю найчастіше розуміється емоційно-оцінне ставлення особистості та колективу до виконуваної роботи та умов її протікання.  Мета опитування: визначити ступінь задоволеності учнів шкільним життям.

 • Вітаємо! Цей тест розроблено спеціально для батьків, щоб допомогти у визначенні рівня виховання сучасної дитини - дитини-лідера, яка вправно володіє новітніми навичками.