• В основі методики лежить припущення відомого вченого-психолога Ганса Айзенка, що всю сукупність рис, що описують людину, можна уявити за допомогою двох головних факторів: екстраверсії/інтроверсії (орієнтація особистості або на світ зовнішніх об'єктів, або на суб'єктивний внутрішній світ) і нейротизму (емоційна стійкість або нестійкість). Перетин цих двох біполярних характеристик дозволяє отримати цікавий результат - досить чітке віднесення людини до одного з чотирьох типів темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік.   Тест на визначення темпераменту - скорочена модифікація особистісного опитувальника Айзенка, розроблена Р. В. Резапкіною. Залежно від співвідношення результатів шкали екстраверсії та стабільності визначаються чотири типи темпераменту.

 • Тест, орієнтований на пізнання ваших інтересів, важливих для вибору професії, спеціальності, посади. Будь-яка вибрана вами відповідь свідчить про ті чи інші ваші уподобання. Намагайтеся якомога рідше вибирати другий варіант («важко відповісти»), оскільки це може знизити точність отриманих результатів.

 • Е.А. Клімовa ДДО

  13.03.2021 24651 30

  Диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) Є.О.Клімовa Методика призначена для відбору на різні типи професій відповідно до класифікації типів професій Є.О.Клімова. Можна використовувати при профорієнтації підлітків та дорослих.  

 • У кожної людини є 6 каналів подолання стресу, при цьому, з них домінуючими є лише кілька. З огляду на це, важливо розуміти свої сильні сторони і розвивати слабкі (пасивні) канали, тим самим посилюючи і збагачуючи свої ресурси. Який канал у Вас розвинутий краще інших, а які варто ще розвивати можна дізнатися, пройшовши Тест. Важливо пам’ятати, що немає правильного чи неправильного з вищеописаних, кожен має свої переваги та недоліки. При цьому, щоб поновити та збільшити сили та ресурси в ситуаціях, коли людина «вибита з колії» та втратила ґрунт під ногами, варто осмислити вже ті частини наших ресурсів, що є в наявності та зосередитися на ефективному їх використанні. Якщо ж людина відчуває себе у «глухому куті», варто звернутися до тих частин, які поки що не проявлені чи дуже слабкі.

 • Тест Томаса-Кілмана — типи поведінки в конфлікті (адаптований Грішиною)

 • Тест призначений для виявлення акцентуйованих властивостей характеру та темпераменту осіб підліткового, юнацького віку та дорослих. Акцентуація (лат. аccentus – наголос) — це крайні варіанти норми, коли окремі риси характеру надмірно посилені, тобто характеризуються особливою вираженістю, загостреністю, незбалансованістю. Це поняття введене відомим німецьким психіатром К. Леонгардом. Він вважав, що у 20–30% людей деякі риси характеру надмірно загострені (акцентовані), що при певних обставинах призводить до однотипних конфліктів і нервових зривів. При акцентуації характеру особистість стає вразливою не до будь-яких (як при психопатіях), а лише до окремого травмувального впливу, адресованого «місцю найменшого опору» цього типу характеру при збереженні стійкості до інших. Акцентувція характеру може бути виражена по-різному — розрізняють виражену й приховану (латентну) акцентуацію, яка може переходити одна в одну під впливом різних чинників, серед яких важливу роль відіграють особливості виховання, соціального оточення, професійної діяльності, фізичного здоров’я. Акцентуйовані особи не є патологічними, тобто вони нормальні. В них потенційно закладено як можливості соціально позитивних досягнень, і соціально негативний заряд.

 • У тесті — 32 судження. На них є чотири варіанти відповіді. За сумою балів можна визначити рівень своєї самооцінки.

 • Схильність до будь-якої професії допоможе визначити психотип людини. Цей тест підбирає комбінацію особистих факторів людини, через що можно передбачити сильність до певної сфери діяльності, стилю його дій, характер рішень та інші особливості, що дозволяють йому відчувати себе комфортно й впевнено. 

 • Даний особистісний опитувальник призначений для діагностики та вивчення індивідуально-психологічних особливостей і характерологічних проявів осіб підліткового віку.

 • Стресостійкість - це здатність витримувати певні психофізичні навантаження та переносити стреси без шкоди для організму і психіки. Складно піддається коригуванню, якщо мова йде про реакцію на стрес. А ось стресор (джерело стресу) і / або постстрессову поведінку коригувати можна. Доктора Томас Холмс і Річард Райх (або Холмс і Раге, США) вивчали залежність захворювань (в тому числі інфекційних хвороб і травм) від різних стресогенних життєвих подій у більш ніж п'яти тисяч пацієнтів. Вони прийшли до висновку, що 151 психічним і фізичним хворобам зазвичай передують певні серйозні зміни в житті людини.

 • Важливо  пройти і  цей тест також. Для екстравертів характерні відкритість у спілкуванні, імпульсивність, поверхневість, різноманітність  та велика кількість соціальних зв`язків. Інтроверти ж – спокійні, неохоче взаємодіють в соціумі, мовчазні, ригідні. Хочете дізнатись про себе більше? Пройдіть тест  онлайн і одразу отримайте результат!   Почнемо?

 • Тест сприяє визначенню рівня особистої комунікативності. Він включає в себе 16 запитань та 3 варіанти відповідей до кожного запитання.

 • Емоційний інтелект проявляється не лише в контролі емоційних реакцій задляособистої вигоди. Мова йде про прояви емоцій там, де це доречно. Самеемоції лежать в основі тієї щирості, яка заспокоює, переконує і надаєвпевненості. Коли це потрібно, вони запускають захисні реакцій: атакувати, завмерти чи тікати. Емоції необхідні, коли ми маємо впоратися, наприклад, зістрахом, зрештою вони є джерелом наших найбільших радощів.  Емоційно обізнані люди схожі на батьків для своїх емоцій: вони усвідомлюють, приймають, визнають потреби своїх емоцій, потураючи їм там, де ценеобхідно, заохочуючи їхню творчість і, в той самий час, утримуючи їх віднедоброго, деструктивного або зневажливого прояву. Продовжуючи метафору, емоційно обізнані люди не належать до тієї школи, яка вважає, що емоції слідпригнічувати, "бачити, але не чути", або до іншої школи, яка дозволила б"маленьким улюбленцям" вільно "проявляти себе" попри незадоволення абозанепокоєння інших.  Емоційному розумінню інших можна навчитись, посилаючись на абеткувласних емоцій. Якщо ви не товаришуєте зі своїми емоціями, вам буде важкоспіввідносити себе з іншими людьми та реагувати на них відповідним чином.

 • Тип темпераменту є вродженою особливістю нервової системи людини. Зазвичай, протягом життя він залишається незмінним (не плутайте темперамент із характером). Визначивши тип темпераменту людини, можна розповісти про швидкість виникнення психічних процесів індивіда та їх інтенсивність, про силу емоцій людини та це ще не всі характеристики. Щоб визначити свій тип темпераменту – пройдіть тест. Точність результату залежить від того, наскільки ви будете чесні із собою. Коротка характеристика по кожному із типипів темпераменту знаходиться в результатах тесту.

 • Тип мислення

  05.02.2021 5814 14

  Тип мислення - індивідуальний спосіб перетворення інформації. Знаючи свій тип мислення, можна прогнозувати успішність в конкретних видах професійної діяльності. Виділяють 4 базових типів мислення, кожен з яких володіє специфічними характеристиками: предметне, образне, знакове і символічне мислення. У даній версії опитувальника типи мислення уточнені, відповідно до наявних у вітчизняній психології, класифікаціями (предметно-дієве, абстрактно-символічне, словесно-логічне, наочно-образне).

 • Синдром емоційного вигорання досить поширений в сучасному суспільстві. Наш темт життя, бурхливе зростання і проникнення технологій та інтернету і всі сфери роботи та інші проблеми сьогодення (включаючи каратинні умови, та глобальні світові труднощі) все це призводить до збільшення стресів та напруженості. Особистість людини – досить цілісна і стійка структура, і їй властиво шукати шляхи захисту від деформації. Одним із способів такого психологічного захисту і є синдром емоційного вигорання. Але він може призвести до більших проблем, включаючи невротичні розлади і хронічні захворювання з тривалим перебігом. Саме тому дуже важливо вчасно зрозуміти та виявити його симптоми, та попередити його подальший розвиток. 

 • Ви коли-небудь замислювалися, наскільки ви психічно стійкі? У нас є простий тест, який дасть вам відповідь. Відповівши на 13 питань, кожен із нас може визначити рівень своєї  психічної стійкості. Тест розробила польська дослідниця Карен Лапперт

 • Який ви лідер?

  02.07.2020 5396 6

  Тест на виявлення вашого типу лідерства   За результатами тесту ви дізнаєтеся стиль лідерства, який вам близький, проте зазначаємо, що ми використовували лише одну з теорії класифікацій лідерства.

 • Мета : визначення психічного стану особистості (тривожності, ригідності, фрустрації, агресивності).

 • Пропонуємо вам дізнатися, який з вас співрозмовник, чи вмієте уважно слухати та знайти підказки у самих запитаннях по покращенню діалогу

 • Діагностика домінуючої перцептивної модальності С. Ефремцева служить для визначення ведучого типу сприйняття: аудиального, візуального або кінестетичного.

 • Бути підлітком — дуже складно: ніяк не вгадаєш, що про Тебе думають інші. Може, Ти перебільшуєш свої недоліки? А може, навпаки — надто високої думки про себе? Пропоную тест, який допоможе визначити, чи правильна у Тебе самооцінка!

 • Даний тест присвячений для визначення рівня вашої творчої уяви. Завдяки цьому тести, ми зможемо дізнатися наскільки у вас розвинута творча уява.

 • Лідер VS Керівник

  05.10.2017 5738 0

  Втановіть різницю між Лідером та Керівником Лідерство - компонент не тільки невід'ємний, а й незамінний. Адже його відсутність спричинює значні фінансові витрати й втрату конкурентоспроможності. Існує думка, що лідерство можна замінити чіткою системою контролю, покарань і заохочень. Але, коли немає лідерства жорсткіший контроль (контролювати доводиться, принаймні, частіше), більше часу йде на постановку завдання, гірший клімат у колективі - відбувається втрата ресурсів: часових і людських. Потрібні засоби, щоб найняти зайвого контролера або організувати службу контролю; плинність кадрів, породжена поганим кліматом у колективі, також відбивається на фінансовому стані організації. Усе це разом позначається на ефективності компанії, природно, не в кращий бік. Із цього можна зробити висновок, що лідерство є ключем до "ефективної організації й конкурентоспроможності в глобальному масштабі"

 • Опис Тест для визначення професійних нахилів школярів старшої школи.За 15 хв ви зможете отримати відповідь на своє запитання: "Ким я хочу стати" і "Куди мені вступати".Крім того отримаєте підказку, в яких саме вузах навчають обраній професії і які предмети ЗНО потрібно для вступу.

 • Розлади харчової поведінки (РХП) є значною проблемою у сфері психічного здоров’я молоді. Попри те, що для багатьох підлітків притаманна особлива увага до свого зовнішнього вигляду, дієти, при РХП має місце спотворене та некритичне сприйняття своєї зовнішності, зведення усієї своєї самооцінки до того, наскільки власне тіло відповідає «ідеалу»; не просто турбота про здорове харчування, а «одержимість» дієтою та калоріями, «зацикленість» на темі зовнішнього вигляду та похудання. РХП можуть нести серйозні наслідки фізичному здоров’ю та психологічному та соціальному благополуччю молодої людини – тож надзвичайно важливо забезпечити їх вчасне виявлення і звернення за фаховою допомогою.   Цей тест покликаний допомогти визначити, чи наявні у Вас симптоми РХП.    УВАГА! Якщо ви набрали середній або високий результат, радимо звернутися до психотерапевта чи психіатра за допомогою. По всім питанням можете заповнювати форму зворотнього зв'язку.

 • Ло́кус контро́лю — поняття, яке характеризує суб'єктивне сприйняття локалізації причин поведінки чи керівного початку у себе чи інших. Уведено американським психологом Дж. Роттером. Локус контролю оцінюється на шкалі інтернальності-екстернальності від високо інтернального до високо екстернального. Локус контролю не визначає реальність контролю зовнішніми чи внутрішніми причинами, а лише суб'єктивне його сприйняття. Локус контролю — стійка властивість індивіду, яка формується при його соціалізації.

 • Даний тест допоможе вам визначити, яка саме ви людина, і дасть розуміння того, чи заважає вам щось для налагодження контактів із людьми

 • Методика «Шкала загальної прокрастинації» К. Лей (General Procrastination Scale (GPS), в адаптації Т.Ю. Юдєєвої, дозволяє визначати рівень вираженості прокрастинації у повсякденному житті.Методика складається з 20 тверджень, що стосуються відкладання справ «на потім» в різних обставинах.К. Лей визначає прокрастинацію як добровільне, ірраціональне відкладання намічених дій, незважаючи на можливий майбутній негативний ефект для особистості. Тобто, прокрастинація розглядається як диспозиційна, стійка риса особистості.

 • Методика дозволяє визначити продуктивність запам'ятовування як комплексного показника рівня пам'яті.Інструкція: підготуйте папір, ручку і годинник із секундноюстрілкою. Вам буде запропоновано три завдання, які потрібно будевиконати за визначений час.

 • Якорі кар'єри», - це ціннісні орієнтації, соціальні установки, інтереси і т.п. соціально обумовлені спонукання до діяльності, характерні для певної людини. Кар'єрні орієнтації виникають в початкові роки розвитку кар'єри, вони стійкі і можуть залишатися стабільними тривалий час. При цьому дуже часто людина реалізує свої кар'єрні орієнтації неусвідомлено. Тест дозволяє виявити наступні кар'єрні орієнтації: професійна компетентність, менеджмент, автономія, стабільність, служіння, виклик, інтеграція стилів життя, підприємництво.

 • Методика складається з двох опитувальників по 20 питань, за допомогою яких можна визначити рівень ситуативної тривожності та рівень особистісної тривожності. Вона дозволяє виявити особливості стану особистості в конкретній складній для неї ситуації, а також особливості стану тривожності як властивості особистості, яка формується при тривалому впливі різного роду факторів. 

 • Батьки відіграють важливу роль у нашому житті . У психології одними із складних відносин вважаються саме відносини між батьками та підлітками.У цьому віковому періоді дитина не вміє ще контролювати свої емоції і може виходити з під контролю. Інколи між батьками та підлітком існує величезна стіна нерозуміння та помилок, але цю проблему можна вирішіти , якщо обидві сторони підуть назустріч один одному.  Цей тест допоможе зрозуміти наскільки у вашій родині є взаєморозуміння між вашими батьками та вами. Тест для дітей з 11-17 років

 • Стилі навчання VARK — це модель, розроблена Нілом Флемінгом, яка класифікує студентів на чотири основні типи: аудіалів, візуалів, кінестетиків та дискретів. Модель VARK не пропонує єдиного бажаного стилю навчання. Натомість вона визнає, що люди можуть віддавати перевагу одному або декільком із чотирьох стилів навчання, та визначає, комбінація яких стилів може бути найефективнішою в конкретному випадку.

 • Завдяки тесту ти отримаєш відповіді на запитання: ❔ ДЕ я знаходжуся зараз? ❓ КУДИ рухатися далі? ❔ ЯКА дорога чекає попереду? Проходь тест і йди назустріч своєму щастю! 🌟

 • Місток над прірвою - це опитувальник для знаходження життевих ресурсів. або інтегративна багатовимірна модель BASIC Ph - інструмент, який допомагає знайти ресурси для кожного, дає знання про цінності ресурсів і, як наслідок, сприяє розвитку стійкості. Ізраїльський психолог Мулі Лахад (Mooli Lahad) прийшов до висновку, що зазвичай долати стрес і кризу допомагають В (belief and values) - віра (переконання), А (affect and emotions) - почуття, S (sociability) - соціалізація (підтримка родини, групи, друзів), I (imagination and creativity) - уява, C (cognition and thought) – мислення (когніції, думки), Ph (physiological activity) - фізичне (тіло, вправи). Всі використовують ці ресурси, однак часто користуючись активно одним-двома ресурсами, не враховують інші. Простий і невеликий тест допоможе дізнатися які ресурси є провідними саме для вас, а які ви використовуєте менше.  Для розвитку стійкості важливо усвідомлювати свої сильні сторони і стратегії так само, як і розвивати пасивні. Наприклад, якщо для вас важливо точно оцінити ситуацію, зібравши максимум інформації, ви полюбляєте завжди діяти за добре перевіреним планом, часто тренуєте себе, займаєтесь самодисципліною і вам важливо мати реалістичний сценарій майбутнього, то це може свідчити про розвинутий когнітивний спосіб подолання стресу. Часто ті хто добре розуміється на раціональній оцінці ситуації забувають про свої емоції. Отже, якщо ви знаєте про таку свою сторону, то можливо прийшов час замислитись про те, як опанувати нову стратегію і покращити навички ділитися думками та тривогами з тими, хто поруч, згадати хобі, яке наповнює вас приємними емоціями, давати іноді собі волю плакати, говорити про свій сум і відкрито просити про турботу і емоційну підтримку близьких. Модель Мулі Лахада (розробник тесту) відкриває перед нами можливості побачити розмаїття джерел, де ми можемо черпати сили і натхнення щоб впоратись зі складнощами, а також демонструє нам безліч можливостей підсилювати себе і близьких. Ресурсів для відновлення достатньо, їх вистачить на всіх і вони доступні.

 •  МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Вам пропонується відповісти на запитання опитувальника, який містить 27 суджень, на кожне з яких дається три варіанти відповід  

 • Цей тест призначений для визначення ролей членів команди. Його автор – доктор психологічних наук, професор Реймонд Мередіт Белбін, виділив вісім найбільш характерних ролей: РЕАЛІЗАТОР КООРДИНАТОР ТВОРЕЦЬ ГЕНЕРАТОР ІДЕЙ ДОСЛІДНИК ЕКСПЕРТ ДИПЛОМАТ ФАХІВЕЦЬ Кожна з ролей проявляє себе в команді по різому, виконує свою поставлене завдання.

 • Шкала депресії Бека - це класичний опитувальник, що складається з 21-го питання, на які потрібно вибрати 1 варіант відповіді з 4-х. Вибирати потрібно те висловлювання, яке найкраще описує ваше самопочуття протягом останніх двох тижнів, включаючи сьогоднішній день.Точний результат можна отримати на консультації у психолога: https://holdyou.net/

 • Визначити ревнощі в стосунках й почати виправляти цю проблему – важливий крок для підтримки відносин. HoldYou підготували для вас невеликий тест, пройшовши який, ви можете визначити свій рівень ревнощів й краще себе проаналізувати. 

 • Американський психотерапевт Вірджинія Сатир розділила всіх людей на чотири типи особистості в залежності від мотивів, пріоритетів, поведінки. Це психотипи-домінанти (воїн, демонстратор) і психотипи-підстройки (аналітик, цілитель),  психотипи-раціонали (воїн, аналітик) і психотипи-емоціонали (демонстратор, цілитель). Ядро може знаходитись лише в одному психотипі, проте можуть бути переходи і в інші, в силу життєвих обставин. Тест допоможе виявити саме в якому психотипі знаходиться ядро. Хочете дізнатись який у Вас психотип? Вперед!

 • Кожна людина прагне реалізувати себе як у особистому житті, так і у професійній сфері. Це закладено у ньому спочатку, і з дорослішання він шукає шляхи самореалізації. З погляду психології, самореалізація – здатність людини реалізувати потенціал, закладений у ньому природою, з допомогою певних дій. Щоб розібратися прямо зараз, наскільки ви на даному етапі реалізували себе в житті, достатньо відповісти на кілька простих питань психологічного тесту.

 • Нова «хвороба» сучасності – інтернет-залежність з кожним днем набуває все більших ознаки загальної пандемії. Батьки потихеньку панікують, спостерігаючи, як їх діти перестають спілкуватися з однолітками або ходити на секції, воліючи годинами «зависати» в інтернеті. Так, що там діти, нас самих дорослих «за вуха не відтягнути від комп'ютера, заходячи на «пару хвилин» в соцмережі, ми, не помічаючи того, умудряємося просиджувати там до самого ранку... Наскільки ваша дитина або ви самі близькі до того, щоб стати «інтернет-наркоманом»? Як яскраво проявляються у вашій поведінці ознаки інтернет-залежності? Став комп'ютер для вас другим життям чи ви все ще опираєтесь «залізної хватки» цього «каракурта» (отруйний павук, отрута якого небезпечніше, ніж у гримучої змії; самка каракурта – «Чорна вдова»)? Хочете знати напевно? Пройдіть наш тест на інтернет-залежність. Пройдіть тест на інтернет-залежність і з'ясуйте, чи велика ступінь впливу на ваше життя комп'ютерного світу, і чи в змозі ви самостійно виплутатися з його павутиння?

 • Розлади харової поведінки - це не про їжу. Визначити схильність до них допоможуть питання, які охоплюють різні сфери вашого життя. Чи схильні ви до дієт-центрованого мислення, чи навпаки - у вас довірливі стосунки із своїм тілом?

 • Запропонована методика "Життєві принципи та цінності" є перерробленою, скороченою та адаптованою до сучасних реалій  версією "Ціннісного опитувальника" Шварца (https://onlinetestpad.com/ru/test/148095-cennostnyj-oprosnik-shvarca) Головна мета запропонованої методики - допомогти респонденту віднайти, усвідомити базові налаштування власної життєвої активності. Для цього методика пропонує переліки важливих життєвих принципів та бажаних характеристик особистості, які слід оцінити згідно інструкції. Результатом проходження методики респондент отримає наочний розподіл власних переваг у межах трьох взаємоповʼязаних сфер, що відображають взаємодію особистості та суспільства.  Кожна з цих сфер також має розподіл на чотири напрями. Тобто буде запропоновано дванадцять ключових ціннісних орієнтирів, їх докладні характеристики та актуальність кожного напряму для респондента за 10-бальною шкалою. Також показані можливі протиріччя в ціннісній картині світу респондента, про що можна прочитати в результатах опитування після проходження запропонованої методики.ʼСлід додати, що методика не є науково-вивіреним інструментом з підтвердженням валідності. Тобто її варто використовувати для самопізнання та самовдосконалення, та не слід її обирати в якості діагностичного інструменту для наукового дослідження. Тест анонімний, ми не вимагаємо ваших реальних імен та контактів. Коротенька панель із статистичними даними допоможе нам отримати узагальнену картину налаштувань спільноти українців. Та якщо ви вирішите пройти  декілька методик, запропонованих на цьому сайті (посилання нижче) - прохання надавати ті самі дані для можливості порівняти результати одного респондента за різними методиками. Ви також можете зрозуміти власні способи долати стрес за методикою "Місток над прірвою" https://onlinetestpad.com/ua/testview/1413214-mistok-nad-prirvoyu Дослідити увлення про добробут та щастя за "Шкалою психологічного благополуччя" https://onlinetestpad.com/pzh4zzoyycyf4 Для тих, хто працює з людьми, ціквим може бути дослідження власних керівних стилів  за методикою "Який Ви керівник? Матриця стилів управління Блейка-Мутона" https://onlinetestpad.com/ax5za7v57ewhi   У разі виникнення питань можна звернутись до  : Олена Мерзлякова - Богдан ФБ https://www.facebook.com/o.merzliakova Ольга  Баніт.  https://www.facebook.com/olga.banit Телеграм +380 63 645 91 99 або доєднатись до спільнити поцінювачів психології життєстійкості та самовідновлення в телеграмі-каналі "Абетка стресостійкості" за посиланням https://t.me/+TX1EAThCupM2M2Ni    

 • Пам'ятайте, від щирості відповідей на питання залежить точність тесту.

 • Даний тест є надійним джерелом інформації про самооцінку людиною рівня своєї тривожності в даний момент (ситуативна тривожність) і особистісної тривожності (як стійкої характеристики людини). Розроблено Ч. Д. Спилбергером (США) і адаптована Ю. Л. Ханіним. 

 • Досліджуваний повинен знайти закономірності побудови семи числових рядів і написати відсутні числа. Часвиконання — 5 хвилин

 • При вступі до вищого навчального заклоду завжди сладкно визначитись за спеціальністю свого життя. Для тих хто ще не знайшов свій шлях ІТ спеціаліста ми розробили цей тест. Якщо виникли складнощі з вибором спеціальності цей тест допоможе тобі підібрати напрямок навчання

 • ЯКІ ВИ БАТЬКИ?

  03.02.2020 9012 32

  Більшість із нас не закінчували педагогічний університет та не вчилися бути мамою і татом. «Гарні батьки» - визначення дуже умовне. Але чи часто ми замислюємося над тим, чи гарні ми батьки для наших дітей і чи виконуємо наші обов'язки?

 • тест пізнавальних здібностей людини, спрямований на визначення вашого рівня допитливості та засвоєння шкільної програми знань.

 • Яка сума набраних Вами балів? Вона може коливатися від 0 до25.Чим більша сума балів, тим більше виражена Ваша емоційнапроблема у повсякденному спілкуванні. Не варто також заспоко юватися, якщо Ви набрали мало балів (0-2). Або Ви були не від верті, або погано бачите себе збоку Якщо Ви набрали не більше 5 балів — емоції зазвичай не зава жають Вам спілкуватися.6-8 балів — у Вас є деякі проблеми у повсякденному спілку ванні.9-12 балів — свідчать про те, що Ваші «емоції на кожень день»певною мірою ускладнюють Вам спілкування з партнерами.13 балів і більше — емоції явно заважають вам встановлю вати контакти з людьми, можливо Ви підпадаєте під вплив деякихдезорганізуючих реакцій чи станів. Зверніть увагу, чи немає кон кретних перешкод, котрі виникають у Вас — це пункти, за якимиВи набрали 3 і більше балів.

 • Тест на визначення психологічного насильства відносно тебе з боку партнера.

 • За допомогою цікавого тесту Ви зрозумієте, чи правильний у Вас спосіб життя. Можливо, результати змотивують Вас на позитивні зміни. Здоровий спосіб життя дуже важливий не тільки для красивого тіла, а в першу чергу, для Вашого самопочуття.  

 • Цей тест дозволить нарешті визначити, хто ви - життєрадісний оптиміст, засмучений песиміст або мудрий реаліст.

 • Креативність — це творчі здібності людини, що дозволяють створювати і втілювати в життя принципово нові ідеї. Креативне мислення має цінність в бізнесі, науці, культурі, мистецтві, політиці, – словом, у всіх динамічних життєвих областях, де розвинена конкуренція.

 • Щоб довідатись про свій творчий потенціал, уважно прочитайте запитання і виберіть одну відповідь.

 • Тест життєстійкості є адаптацією англомовного опитувальника Hardiness Survey, розробленого американським психологом Сальваторе Мадді (Maddi) у 1984 році. Оригінальний варіант адаптації на російську мову був виконаний Д.А. Леонтьєвим, О.І. Рассказовою, який було скорочено і повторно валідизовано Є.М.Осіним і Рассказовою. Ця версія є скринінговим варіантом скороченої методики у адаптації Є.М.Осіна.

 • Емоційне вигорання - це фізичне, емоційне або мотиваційне виснаження – тобто результат надмірного і тривалого навантаження та стресів. Ми вигораємо тоді, коли затрачаємо ресурси і сили, однак не маємо змоги їх адекватно відновлювати та поповнювати. Ви можете перевірити, наскільки ви вигоріли від впливу стресу за допомогою запропонованого  тесту. Тест розроблений A.Perski - Каролінський Інститут у Швеції

 • Кожен лідер та учасник команди мріють бути в команді, де всі відповідальні та максимально причетні проєкту.Мріють про команду, яка вирішує проблеми, спілкується відкрито, чесно без звинувачень та образ і довіряють іншим. Де всі створюють Соціальний Контекст, в якому хочеться довіряти один одному, сміливо ставити великі цілі та бути впевненими в їх  досягненні.Тим не менш, кожен день є випробувальним та перевіряє команді відносини. Довіра не статичне явище вона потребує постійного догляду. Тому що низький рівень довіри - це низька швидкість та низька ефективність команди.

 • ,ми допоможемо вам вибрати нахил та обрати справді ту професію яку ви хотіли б собі в майбутньому

 • Руденко І.М., кандидат психологічних наук, доцент  

 • Методика дозволяє визначити продуктивність запам'ятовування як комплексного показника рівня пам'яті.Інструкція: підготуйте папір, ручку і годинник із секундноюстрілкою. Вам буде запропоновано три завдання, які потрібно будевиконати за визначений час.

 • Кажуть, що оптимісти впевнені, ніби вони живуть у найкращому із світів! І все, що відбувається, вони сприймають тільки як зміни на краще. Чудова якість, чи не так? А от песимісти дивляться на світ інакше.          Запропонований тест допоможе зʼясувати, до якої категорії належиш ти.

 • Тест «Чи вмієте Ви проводити вільний час?» дає змогу визначити наскільки людина вміє берегти свій час, і використовувати його з користю для себе, намагаючись урізноманітнити своє дозвілля.

 • Психогеометрія – унікальна практична система аналізу особистості. Вона допомагає: Миттєво встановити форму (чи тип) особистості людини, яка Вас цікавить чи Вашу власну. Дати детальну характеристику особистих якостей і особливостей поведінки будь-якої людини на буденній, зрозумілій мові. Скласти сценарій поведінки для кожної форми особистості у типових ситуаціях.

 • Методика проводиться для дослідження людського характеру. Після відповідей на всі запитання за шкалою набраних балів Ви дізнаєтесь до якої із чотирьох груп, перелічених наприкінці тесту, Ви можете себе віднести.

 • Тест Кеттелла

  14.05.2022 786 2

  Емпатія складає ядро комунікації. У комунікативній діяльності вона сприяє збалансованості міжособистісних відносин, робить поведінку людини соціально обумовленою. Розвинена емпатія - одне із найважливіших чинників успіху у тих видах діяльності, які вимагають відчуття у світ партнера зі спілкування: у психології, педагогіці, мистецтві, медицині, журналістиці тощо.

 • Доброго дня, любі учні! Для вас анкета для визначення рівня шкільної мотивації , адаптована до дистанційного навчання( за Н.Г. Лускановою) Заповніть , будь ласка, відзначаючи одну з найбільш відповідних для вас відповідей. 

 • Психологічний тест для вчителів розроблений для перевірки "Чи люблять Вас діти?"

 • Пам'ятайте, від щирості відповідей на питання залежить точність тесту.

 • Мислення - пізнавальний процес, що характеризується узагальненим і опосередкованим відображенням дійсності. Мисленням ми користуємося тоді, коли не можемо отримати інформацію, спираючись на роботу тільки органів почуття. У подібних випадках доводиться отримувати нове знання за допомогою мислення, вибудовуючи систему умовиводів. Так, глянувши на термометр, що висить із зовнішньої сторони вікна, ми дізнаємося, яка температура повітря надворі. Для того щоб отримати ці знання, не обов'язково виходити на вулицю. Побачивши як сильно гойдаються верхівки дерев, ми робимо висновок, що надворі вітряно.   Який тип мислення властивий саме вам: образний, - який задіює ваші творчі задатки та увагу чи практичний, - який потребує перевірки практикою, доповнення знань практичними надбаннями.

 • Дай відповідь сам собі! Та дізнайся  - "чи маєш ти здібності для підприємницької діяльності!

 • Мета: дослідження здатності до застосування вольових зусиль при подоланні перешкод.

 • Через терни до зірок. Цей вислів, котрий латинською мовою звучить  «Per aspera ad astra») походить з твору римського письменника і філософа І ст. н. е. Люція Аннея Сенеки «Несамовитий Геркулес»: «Шлях від землі до зірок — непростий». У переносному значенні виражає прагнення людини оволодіти таємницями природи, висотами науки. А як щодо намагання оволодіти таємницею своєъ власної природи, коли імпульсивне, темне, некероване стає зрозумілим та доступним для впливу? Адже розвиток людини - це перш за все рух до зірок власного Духу. "Є шлях, туман, тунелі, лабіринти, провалля, і надія, й знову шлях… А зорі — там десь, за межею зони. А зорі — там лиш, де немає тернів. А що без тернів зорі?" (О. Крекотень, Пам'яті Андрія Тарковського) Запропонований тест - то є спроба побачити та зрозуміти персональні налаштування проходження кризових ситуацій. Результати теста допоможуть усвідомити, як життєві виклики та їх подолання сприяють особистісному зростанню. Опитувальник посттравматичного зростання розроблений Р. Тадеші і Л. Калхаун, адаптований М.Ш. Магомед-Еміновим. Складається з 21 тверджень з шістьма можливими варіантами відповідей. Результати тесту розподілені за пʼятьма шкалами, що фіксують ваші власні орієнтири посттравматичного розвитку.

 • Этот тест создан для тех, кто хочет узнать свой тип отношений. Это достаточно познавательно и очень интересно:)

 • Решітка менеджменту – це теоретична матриця, яка визначає типологічні методи і способи управління, які використовують керівники усіх рівнів для врегулювання внутрішньогрупових взаємодій.По суті – це концепція, розроблена американськими фахівцями в теорії менеджменту Р. Блейком і Дж.С. Мутон, яка допомагає знайти найбільш ефективні прийоми управлінського впливу на діяльність організації.Решітка менеджменту дає відповіді на питання: – Який він – ідеальний керівник?– Що таке компромісний менеджмент?– Що важливіше – цілі діяльності або інтереси найманих працівників?– Як знайти «золоту середину» між такими стратегічними лініями як "виробничий процес" і персонал? Містер Блейк, створивши теорію «про золоту середину», створив також спеціальну схему для наочної демонстрації. Ця схема являє собою грати у вигляді 81 квадрата – 9 горизонтальних рядків і 9 вертикальних стовпців.Пройшовши тест, ви зможете побачити, в якому з 81 «квадратиків» місце вашого конкретного стилю управляння, і до якого з 5 головних «типажів» він більш дотичний. Цей тест можна також запропонувати колегам, котрі добре знають керівника - підлеглим або вищому кервництву. Бажано, аби було не менше 5-6 таких "експертних оцінок". Тоді можна порівняти самооцінку кервника та оцінку його стилю діяльності іншими колегами.

 • За допомогою цього тесту можна визначити ступінь вираженості кожного з факторів: екстраверсія\ інтроверсія, прихильність\ відокремленість, самоконтроль\ імпульсивність, емоційна лабільність\ стійкість, експресивність\ практичність.

 •   Депресія – це захворювання, що характеризується постійним пригніченим станом та втратою цікавості до будь-якої діяльності, що зазвичай приносить задоволення, а також нездатністю виконувати повсякденні справи протягом як мінімум двох тижнів.   Депресію провокують життєві травматичні події, генетичні особливості людини, гормональні зміни, хвороби, а її імовірність посилює травматичний досвід минулого. Основні симптоми депресії: пригнічення, втрата інтересу, неможливість відчувати радість, зменшення життєвої енергії, пасивність, тривога, сонливість або безсоння, низька концентрація втрата апетиту, низька самооцінка, відчуття провини чи відчаю, думки про самогубство. При депресії можуть проявлятися не всі симптоми. І  в залежності від того, скільки ознак депресії виявлено і наскільки вони виражені, депресію кваліфікують як легку, середню або важку.   Цей тест містить опитувальник для визначення рівня депресії Бека (21 питання) , також шкалу оцінки рівня якості життя Чабана О.С. (10 питань), а також переглянутий опитувальник «Негативний дитячий досвід» (Adverse Childhood Experiences, ACE) (12 питань). Це створено з метою пошуку взаємозв'язку між наявною депресію та перенесеним негативним дитячим досвідом.   Опитувальник рівня депресії Бека Цей опитувальник складається з 21 пункту, кожен з яких містить кілька варіантів тверджень. Будь ласка, уважно прочитайте всі варіанти відповідей до кожного пункту і виберіть один з них, який найкраще описує Ваше самопочуття протягом останніх двох тижнів, включаючи сьогоднішній день. Натисніть (клікніть) на вибраному твердженні. Переконайтеся, що Ви не пропустили жодного пункту.     Результати тесту не є остаточними, і не є поставленим діагнозом!

 • Учнівський колектив – могутній засіб формування особистості, але лише тоді, коли психологічний клімат в ньому позитивний, безконфліктний. Групова згуртованість є одним із найважливіших параметрів, який вказує на ступінь інтеграції групи, її згуртованість у єдине ціле. Дане опитування допоможе визначити індес згуртованості вашого колективу. 

 • Стрес став реалією життя українців. Складно - всім. Та не всі почуваються однаково розгублено чи дезорієнтовано. Запропонований опитувальник допоможе зʼясувати, як думки про світ та про себе впливають на позицію людини в стресових умовах. Тест розрозблений  понад 20 років тому (E. B. Foa, A. Ehlers, D. M. Clark, D. F. Tolin, S. M. Orsillo, 1999), і за цей час пройшов перевірку на валідність (достовірність) на надійність. Так, ви не зміните ситуацію відразу після проходження тесту. Та, сподіваємось, ви отримаєте підказку, що ви реально можете змінити, аби почуватись впевненіше. Малюнок запозичено з: https://www.wonderzine.com.ua/wonderzine/life/psychology/12377-scho-take-posttravmatichniy-stresoviy-rozlad-i-yak-dopomogti-lyudini-u-yakoyi-yogo-diagnostuvali

 • Пам'ятайте, від щирості відповідей на питання залежить точність тесту.

 • Для вибору професії важливу роль відіграє мотивація зробленого вибору, тобто, те, що спонукає Вас до дії. Визначити, що ж є мотивуючим чинником не так просто, як може здаватися на початку. Визначення мотивації – один із найважливіших етапів вибору професії, оскільки саме внутрішні мотиви задають напрям вибору і визначають його стратегію. Найчастіше домінуючим мотиваційним чинником є рівень зарплати (а точніше – доходів). Проте інші важливі чинники, такі як цікава робота, хороший колектив, зручне місце розташування, наявність інших додаткових переваг (службовий автомобіль, мобільний телефон і т.п.) не менш важливі. Тому тобі потрібно визначити, які домінуючи мотиви керують Вами при виборі професії.

 • Для того, що б Ви змогли оцінити якість готовності своєї дитини до навчання у школі, пропонуємо Вам короткий тест - пам’ятку.

 • Тест призначений для експрес-діагностики рівня самооцінки особистості

 • Цей тест містить принципи, які є ключовими для побудови справжніх команд. Якщо вони порушені, ми не можемо вважати цей колектив командою.  Якщо ви можете відповісти на всі питання "Так" - тоді у вас є команда і ви можете працювати над покращенням її продуктивності. Якщо на одне або декілька питань ви відповіли "Ні", тоді - це означає, що у вас є колектив співробітників (але не команда). Також це означає, що якщо ви плануєте підвищити продуктивність колективу та провести, наприклад, тренінг з гуртування команди, в першу чергу вам треба впровадити ключові  принципи побудови команд. Тільки в такому випадку ці заходи будуть мати сенс. Якщо вас влаштовує робота вашого колективу без ключових принципів побудови справжньої команди, тоді ви можете продовжувати працювати в звичайному режимі, просто не очікуйте від людей командної згуртованості та відданості. Не всі колективи мають бути командами, не завжди це підходящий стиль роботи (все залежить від виду вашої діяльності).

 • Наявність опитувальника особистісної здійсненності уможливлює емпіричні дослідження щодо пропорційності особистісної і професійної здійсненності людини у контексті її життєвого шляху, дає змогу з’ясувати причини відчуття особистісної зреалізованості, спрогнозувати напрями і зміст саморозвитку.

 • Дана методика визначає спрямованість людини за характером прийнятих нею рішень на одну з двох світових моделей менеджменту.(Американська та Японська) Для визначення спрямованості на одну з двох моделей застосовується індивідуально розроблена методика студентками психолого-педагогічного факультету, Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, Котляр В.О. та Акімової К.О.

 • Вивчення загальної самооцінки за допомогою процедури тестування(Опитувальник Казанцевой Г.М.)(Середній шкільний вік)

 • Цей тест - унікальна можливість розкрити індивідуальність через вибір одягу. Він допоможе розібратися у вашому стилі та визначити, як він відображає вашу особистість.   Важливо пам'ятати, що стиль є особистою справою.   Цей тест надає загальну орієнтацію, але остаточне рішення про ваш стиль завжди залишається за вами. Головне - відчувати себе комфортно та впевнено. Віра в себе та позитивне ставлення до свого зовнішнього вигляду допоможуть вам носити будь-який образ із гордістю.

 • ЦЕЙ ТЕСТ  допоможе тобі подивитися під різними кутами на твою довіру до партнера, і по завершенню тесту можливо виникне питання: "А що так можна було?"   Я хотів би, щоб ти спочатку ознайомилися уважно з визначення слова ДОВІРА.   Довіра - Переконаність в чиєїсь чесності, порядності; віра в щирість і добросовість когось.   До-віри, виходить, спочатку ми довіряємо, і тільки потім починаємо вірити.     У який момент ми починаємо чи припиняємо довіряти?

 • Для вчителів, які завжди оцінюють свою роботу. Особисті дані для проходження тесту не потрібні. Прочитайте інструкцію та натисніть кнопку "Далі"

 • Мета: визначення рівня тривожності та ознак психічного напруження дитини

 • Людська мова – унікальний інструмент, вона склалася в процесі еволюції, і оволодіти нею можна тільки в певний період життя, спілкуючись з іншими людьми. Володіння навичками зв’язного мовлення дозволяє дитині не тільки вільно спілкуватися з оточуючими, а й розвиватися інтелектуально.  Розвиток мовлення дошкільників – процес тривалий і не простий, вимагає уваги батьків, а іноді й участі спеціалістів.Сподіваюся, вас цікавить, чи достатньо часу та уваги ви приділяєте розвитку мовлення своєї дитини.

 • Мабуть, кожен прагне бути щасливим, чи не так? Але як же знайти щастя, у чому ж воно? Пройдіть короткий тест і Ви дізнаєтеся, який із шляхів до щастя найбільше підходить саме Вам. Можливо, Ви на вірному шляху? А, можливо, знайдете спосіб стати на нього вже сьогодні?

 • Вибір фільму

  06.05.2019 2849 5

  В даний час знято безліч фільмів і справжньою проблемою стає вибір фільму для перегляду.Для вирішення цієї проблеми послужить  експертна система з підбору фільму, яка допоможе користувачеві швидко підібрати фільм для перегляду відповідно до заданих умов та побажань.

 • Вважається, що здатність особистості до вибору професії пов’язана зі здатністю до прийняття рішення, з усвідомленням професійної мети та способів її досягнення через професійне самовизначення, тому вибір професії – це вольовий акт. Пропонуємо тобі дослідити вольову організацію твоєї особистості.

 • Цей тест покаже хто Ви з персонажів СРСРського мультфільму "Крокодил Гена"!НЕ ОБРАЖАЙТЕСЯ ХТО З ПЕРСОНАЖІВ ВАМ ВИПАДЕ,ЦЕ ЛИШЕ ТЕСТ!

 • Інтернет-залежність - один з видів поведінкових залежностей, який проявляється в нав'язливому постійному прагненні увійти в Інтернет і втрати суб'єктивного контролю за його використанням.

 • Данный опросник производит диагностику состояния огрессии челловека что его проходит. Опросник включаэт в себя 56 утверждений  на котрые нужно ответить "да" или "нет" на основе понимания себя, своей реакции на других или на те или иные события. Из ответов будет создаваться несколька шкал - физической агрессии, косвеной агресии, раздражения, негативизма, оюида, подозрительность, вербальная агресиия и чувство вины. Из результатов которых позже можно узнать индекс враждебности и индекс агрессивности. При составлении опросника использовались следующие принципы: вопрос может относиться только к одной форме агрессии. вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей степени ослабить влияние общественного одобрения ответа на вопрос