Курманбек агайдан 8-класстарды информатикалык тестирлөө. "Интернет"

Урматтуу окуучулар, бул тест силердин бүгүнкү сабакта  алган билимиңерди текшерүүчү тест. 
Тесттин инструкциясы
Тестке ар бир окуучу кирген сайын суроолор жана жооптор орун алмашып турат. Тест тапшырып бүткөн соң ВАШЕ ИМЯ деген жерге аты-жөнүңөрдү, классыңарды сөзсүз жазгыла. Силердин берген жообуңар менин электрондук почтама барат. IP дарегиңер же аты-жөнүңөр аркылуу мен кимдин жообу экенин таанып, баалап турамын. Тестке туура жооп берсеңер, тест аягында силерге электрондук сертификат берилет.   Ошон үчүн тестке аты-жөнүңөрдү сөзсүз жазгыла.
Количество вопросов в тесте: 11