• Завдання для студентів-медиків та стоматологів 1-2 років  ІНДЗ | КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "Гістологія та ембріологія" Тема: "ЦИТОЛОГІЯ"   "Інтернет-тест для самостійного призначення" містить ліцензовані іспитові тести Крок 1 різних років, які є у вільному доступі в Інтернеті, отримані з різних джерел і не є інтелектуальною власністю розробників "Інтернет-тесту для самостійного призначення".   «Інтернет-тест для самостійного призначення» був розроблений викладачем Осадчук Ю.С.

  • Данный тест состоит из двадцати вопросов и охватывает материал таких разделов науки Биология как: Химическая организация клетки, строение и функции клетки, обмен веществ и деление клетки, размножение и индивидуальное развитие организмов.

  • Тест предназначен для абитуриентов для закрепления знаний по теме

  • Данный тест предназначен для выявления уровня знаний студентов СПО по начальным темам изучения Биологии в расмках общеобразовательного цикла СПО. Тест посвящен разделу Цитология.