1
0

Berilgan savollarni diqqat bilan o'qing. Ayrim savollarga 1dan ko'p javob bo'lishi mumkin. Ayrim savollarga lotin alifbosidan foydalalnib javobni kiritishingiz lozim. Omad tilayman. Jami 10 savol beriladi va 15 daqiqa vaqt

Хотите использовать этот тест в собственных целях?
Легко!
  • Для этого Вам необходимо авторизоваться на сайте и вернуться на эту страницу.
  • После этого здесь будет кнопка, с помощью которой вы сможете перейти к процедуре копирования.