• Тест на перевірку знань правил множення раціональних чисел. Завдань 8. Чотири з них оцінюються в один бал, 4 інших - два бали. Всього 12 балів.

 • Перевірка знань з теми: "Розкриття дужок в залежності від знаку". Математика. 6 клас.

 • Тест-контроль засвоєння теми "Віднімання раціональних чисел".Тест розрахований на 15 хвилин. Містить 9 завдань на введення числа. 6 завдань оцінюються в один бал, три завдання по 2 бали.

 • Тест на перевірку знань правил додавання раціональних чисел. Завдань 10. Вісім завдань оцінюються в один бал, два інших - два бали. Всього 12 балів.

 • Даний тест перевірить знання основних ознак подільності чисел, знаходження НСД і НСК.

 • Математика 6 клас. Тема: Розкриття дужок. Мета тесту: перевірити вміння учнів розкривати дужки. Завдання тесту відповідають навчальній програмі з математики для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Школа ІКС. Математика, 6 клас. Розділ 3. Тема 1. Додатні і від'ємні числа. Порівняння раціональних чисел. Додавання і віднімання раціональних чисел.  

 • Тест рекомендується пройти після вивчення теми "Коло.Круг" та засвоєння формул знаходження довжини кола та площі круга.

 • Школа ІКС. Математика, 6 клас. Розділ 1. Тема 2. Скорочення дробів. Зведення дробу до нового знаменника. Додавання і віднімання дробів. Вирази, рівняння, задачі, що містять дроби.  

 • Тест на введення натурального числа. Розрахований на учнів 6 класу. Даний тест можна проходити як у школі на уроці, так й вдома, причому підтвердженням проходження буде роздрукований чи в електронному варіанті збережений сертифікат.

 • Підсумкова контрольна робота за рік в тестовій формі з математики для учнів 6 класу

 • Тест-контроль розрахований на учнів 6 класу для перевірки умінь виконання дій з раціональними числами

 • Даний тест містить 10 питань на вибір відповіді та одне запитання на вписування координат точок, що зображені на рисунку. Тест складений для учнів 6 класу української школи.

 • Тест призначенний для перевірки вміння читати графіки залежностей між величинами. Тест розрахований на учнів 6 класу.

 • Тест на  перевірку засвоєння правила множення звичайних дробів, який  складається з дванадцяти завдань,  що охоплюють увесь спектр  типових математичних ситуацій пов'язаних з виконанням вказаної дії. Структура тесту забезпечує оновлення завдань при кожній наступній спробі, що дозволяє його багаторазове використання.

 • Ділення дробів

  10.11.2017 3687 2

  Математика, 6 клас. Тема: Ділення дробів. Мета тесту: перевірити знання правила ділення звичайних дробів; вміння переводити мішаний дріб в неправильний; знаходити середнє арифметичне двох чисел; знаходити число за його дробом або відсотком.

 • Даний тест містить завдання щодо зведення дробів до спільного знаменника, знаходження НСД декількох чисел та порівняння дробів з різними знаменниками.

 • Школа ІКС. Математика, 6 клас. Розділ 1. Тема 3. Множення дробів. Знаходження дробу від числа. Ділення дробів. Знаходження числа за його дробом.

 • Тестування для учнів 6 класу з теми "Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь"

 • Тест може бути використаний для проведення тематичного онлайн оцінювання з математики у 6 класі з теми "Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина".

 • Маю надію на те, що цей тест відкриє для вас щось нове та цікаве :)

 • Тест на перевірку засвоєння знань теми "Координатна площина", зокрема на визначення координат точок, що знаходяться на вісі ординат, вісі абсцис. Тест розрахований на учнів 6 класу.

 • Тест з теми "Рівняння. Основні властивості рівнянь". Зміст тестових завдань відповідає новій програмі 11-річної школи з математики для учнів 6 класів. На виконання тесту відводиться 15 хвилин.

 • Тест для учнів 6 класу, тема "Звичайний дріб. Основна властивість дробу.Додавання та віднімання дробових чисел. Для учнів 6 класу". Повністю відповідає державним вимогам.