• Тест на введення натурального числа. Розрахований на учнів 6 класу. Даний тест можна проходити як у школі на уроці, так й вдома, причому підтвердженням проходження буде роздрукований чи в електронному варіанті збережений сертифікат.

 • Тест призначенний для перевірки вміння читати графіки залежностей між величинами. Тест розрахований на учнів 6 класу.

 • Школа ІКС. Математика, 6 клас. Розділ 2. Тема 1. Відношення. Пропорції. Пряма і обернена пропорційність. Поділ числа у заданому відношенні.  

 • Школа ІКС. Математика, 6 клас. Розділ 1. Тема 3. Множення дробів. Знаходження дробу від числа. Ділення дробів. Знаходження числа за його дробом.

 • Даний тест містить завдання на додавання і віднімання звичайних дробів з різними знаменниками, на додавання і віднимання мішаних чисел. Мета тесту - перевірити вміння і навички зведення дробів до спільного знаменника, знання ознак подільності натуральних чисел. Тест створений для учнів 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

 • Підсумкова контрольна робота за рік в тестовій формі з математики для учнів 6 класу

 • Тест може бути використаний для проведення тематичного онлайн оцінювання з математики у 6 класі з теми "Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь".

 • Школа ІКС. Математика, 6 клас. Розділ 2. Тема 2.  Коло і круг. Діаграми. Відсоткове відношення чисел. Відсоткові розрахунки.  

 • Математика 6 клас. Тема: ділення раціональних чисел. Мета тесту: перевірити вміння учнів використовувати правила ділення раціональних чисел. Завдання тесту відповідають навчальній програмі з математики для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Школа ІКС. Математика, 6 клас. Розділ 1. Тема 2. Скорочення дробів. Зведення дробу до нового знаменника. Додавання і віднімання дробів. Вирази, рівняння, задачі, що містять дроби.  

 • Тест рекомендується пройти після вивчення теми "Коло.Круг" та засвоєння формул знаходження довжини кола та площі круга.

 • Ділення дробів

  10.11.2017 2818 1

  Математика, 6 клас. Тема: Ділення дробів. Мета тесту: перевірити знання правила ділення звичайних дробів; вміння переводити мішаний дріб в неправильний; знаходити середнє арифметичне двох чисел; знаходити число за його дробом або відсотком.

 • Тест на перевірку знань і вмінь знаходити координати точки на площині. 

 • Тест з математики для учнів 6 класу з теми "Рівняння. Основні властивості рівнянь".

 • Школа ІКС. Математика, 6 клас. Розділ 3. Тема 1. Додатні і від'ємні числа. Порівняння раціональних чисел. Додавання і віднімання раціональних чисел.  

 • Тест на перевірку знань правил множення раціональних чисел. Завдань 8. Чотири з них оцінюються в один бал, 4 інших - два бали. Всього 12 балів.

 • Школа ІКС. Математика, 6 клас. Розділ 1. Тема 1.  Дільники і кратні. Ознаки подільності. НСД і НСК двох чисел.

 • Тест для перевірки знань і вмінь учнів читати графіки, будувати графіки, визначати залежності між величинами

 • контрольна робота містить 7 завдань, з них 3- з вибором однієї правильної відповіді, одне - на встановлення відповідності та три завдання - відкритого типу

 • Математика 6 клас. Тема: ділення раціональних чисел. Мета тесту: перевірити вміння учнів використовувати правила ділення раціональних чисел. Завдання тесту відповідають навчальній програмі з математики для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Тест на перевірку знань властивостей рівняння. Рекомендується проводити після кількох уроків розв'язування рівнянь. Як варіант: домашня робота.

 • Тест з теми "Рівняння. Основні властивості рівнянь". Зміст тестових завдань відповідає новій програмі 11-річної школи з математики для учнів 6 класів. На виконання тесту відводиться 15 хвилин.

 • Тест для учнів 6 класу, тема "Звичайний дріб. Основна властивість дробу.Додавання та віднімання дробових чисел. Для учнів 6 класу". Повністю відповідає державним вимогам.

 • Математика 6 клас. Тема: множення звичайних дробів. Мета тесту: перевірити вміння учнів використовувати правила множення звичайних дробів, основну властивість дробу, знаходити дріб (%) від числа, переводити мішаний дріб в неправильний. Завдання тесту відповідають навчальній програмі з математики для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Перевірка знань з теми: "Розкриття дужок в залежності від знаку". Математика. 6 клас.

 • Тест на  перевірку засвоєння правила множення звичайних дробів, який  складається з дванадцяти завдань,  що охоплюють увесь спектр  типових математичних ситуацій пов'язаних з виконанням вказаної дії. Структура тесту забезпечує оновлення завдань при кожній наступній спробі, що дозволяє його багаторазове використання.

 • Даний тест містить завдання щодо зведення дробів до спільного знаменника, знаходження НСД декількох чисел та порівняння дробів з різними знаменниками.