• Meaning of English words

    18.06.2021 38 0

    Це тренажер на переклад слів, які зустрінуться вам під час вивчення біології, хімії, фізики та математики англійською. Тест постійно збільшуватиметься

  • Тест - перевірка знань учнів з даної теми.  Даний тест містить вісім завдань різного ступеня складності, які оцінюються за дванадцятибальною шкалою результативності.